10. 5. 2012


Připravili jsme pro Vás novinku v našich službách, zpřístupnění údajů o Vašem domě a jednotlivých jednotkách prostřednictvím internetu.


K prohlížení údajů o Vašich nemovitostech, stavu neplatičů, stavu povinných revizí a mnoho dalšího, nabízíme klientům zdarma službu Správa on-line. Tato služba je k dispozici určeným zástupcům vlastníka domu, i jednotlivým vlastníkům (nájemníkům) bytů. Rozdíl je pouze v tom, že zástupce SVJ má přístup ke všem údajům, ale jednotlivý vlastník či nájemník má k dispozici pouze údaje o sobě. Zjednodušeně řečeno se jedná o obdobu internetového bankovnictví v oblasti správy nemovitostí. Nyní budete tento systém moci využít také k nahlášení opravy, změny počtu osob a mnoho dalšího. Naleznete zde také dokumenty jak od nás, tak od SVJ a jeho zástupců.
Služba se v tuto chvíli zavádí, v první fázi, během měsíce května, dostanou přístup do aplikace zástupci SVJ, následně pak budeme postupně poskytovat přístup také jednotlivým vlastníkům nebo nájemníkům.
Bližší informace Vám poskytnou jednotlivé kanceláře klientského centra. Věříme, že Vám, našim klientům, tato novinka ušetří drahocenný čas a zjednodušší naší vzájemnou komunikaci.