Vyberte stránku

Služby v rámci prodeje bytového fondu

Naše společnost nabízí komplexní zajištění prodej bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., případně celých domů dle Občanského zákoníku. V rámci této služby zákazníkům nabízíme:

Informační bulletin pro kupující (nájemníky)

R

Zpracování a distribuce informačního bulletinu všem dotčeným nájemníkům tak, aby byli plně informováni o podmínkách a postupu prodeje

Zajištění prohlášení vlastníka

R

Zajištění technického zakreslení jednotlivých bytů v domě včetně příslušných prostor náležejících ke každému bytu a také dílu pozemku v domě

R

Zajištění zpracování prohlášení vlastníka, kterým budou v bytovém domě odděleny byty na bytové jednotky jako samostatné nemovitosti

R

Vedení potřebných jednání s nájemníky bytů, státními orgány a ostatními institucemi tak, aby bylo dosaženo vkladu jednotlivých bytů do katastru nemovitostí jako samostatných nemovitostí

R

Opatření výpisu z katastru nemovitostí a dalších potřebných podkladů a předání prohlášení vlastníka s těmito podklady na katastrální úřad tak, aby došlo ke vkladu do katastru nemovitostí v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. v platném znění

Zajištění podmínek pro jednání s klientem

R

Zajištění důstojného prostředí a podmínek pro styk s kupujícími.

R

Jednání s kupujícími ve všech fázích prodeje, tj. od prvního oslovení nájemce s nabídkou k prodeji až do podpisu kupní smlouvy na prodej bytové jednotky

R

Jednání a úřední úkony vedené takovým způsobem, aby prodej probíhal hladce a plynule, bez časových prodlev

Zajištění zpracování podkladů

R

Zajištění zpracování nabídek, oslovení všech nájemců, kterých se prodej týká a vyplnění žádosti o odkoupení bytu jednotlivými zájemci

R

Zajištění podkladů pro jednání vlastníka včetně návrhu znění kupních smluv konkrétním zájemcům

R

V rámci zajištění podkladů potřebných ke schválení prodeje vedeme jednání s nájemníky bytů a dalšími zájemci o koupi bytů, jakož i jednání s katastrálním úřadem a dalšími úřady a institucemi.

R

Zajištění přípravy návrhů kupních smluv, včetně dojednání platebních podmínek s kupujícím

R

Zajištění všech dokladů a písemností nutných k realizaci vkladu do katastru nemovitostí

Služby pro kupující

R

V případě, že kupující projeví zájem, zajistíme pomoc při vyhledávání vhodného finančního ústavu pro poskytnutí finančních prostředků potřebných k úhradě kupní ceny

Zajištění podpisu a registrace kupní smlouvy

R

Zajištění podpisu potřebného množství kupních smluv včetně úředního ověření

R

Zajištění podání návrhu podepsané kupní smlouvy včetně příloh na vklad do katastru nemovitostí

Kompletní servis při vzniku

společenství vlastníků

R

Po zákonném vzniku společenství vlastníků jednotek zajistíme svolání první schůze shromáždění za účasti notáře ke zvolení orgánů a schválení stanov společenství

R

Zajištění přítomnosti notáře na první schůzi společenství vlastníků jednotek

R

Zajištění návrhu znění stanov společenství a návrhu na složení orgánů jednotek

Další služby

R

Na základě zplnomocnění můžeme zastupovat stávajícího vlastníka bytového fondu při soudních sporech

R

Provádění dalších potřebných úkonů, které bude v průběhu prodeje bytů potřeba provést k jeho dosažení

Spojte se s námi

Tel.: +420 474 638 000
Fax: +420 474 638 015
Email: info@mestskaenergie.cz

Naše sídlo

Městská energie s.r.o.
Pod Stadionem 415
431 51 Klášterec nad Ohří

Kontaktujte nás